Wie zijn we

OPENLUCHTTHEATERS.NL staat als woordmerk voor de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters. De vereniging is een koepelorganisatie, die de belangen behartigt van een veertigtal aangesloten openluchttheaters, verspreid over geheel Nederland.

Henk Voets
Voorzitter
Email
voorzitter@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Voorzitter en redactielid Nieuwsbrief
Barbara Salas
Penningmeester
Email
penningmeester@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Financien en subsidies
Rosalie van Loon
Secretaris
Email
secretaris@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Secretariaat en interne contacten
Eddi Lint
Bestuurslid
Email
projecten@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Algemene zaken
Manon van Gaal
Bestuurslid
Email
pr@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Public Relations
Lies van Venrooij
Bestuurslid
Email
ledenadministratie@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Administratie van leden en relaties
Fred Wolters
Redactielid nieuwsbriefPortefeuille
Freelance schrijver nieuwsbrief
Linda Bak
Freelance medewerkster
Email
Linda@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Communicatie
Anja Wiersma
Bestuurslid
Email
kennisdeling@openluchttheaters.nl

Portefeuille
Uitwisseling van kennis

Bestuur en medewerkers

Hebt u vragen, neem dan contact op met het secretariaat:

Mevr. R. van Loon
Demostheneslaan 27
5216 CP s Hertogenbosch
Tel: 073 6894390
E-mail: secretaris@openluchttheaters.nl

Onze leden

Hiernaast treft u de theaters aan die al bij de vereniging van Nederlandse Openluchttheaters zijn aangesloten.

Info lidmaatschap