Lid worden

Het lidmaatschap van OPENLUCHTTHEATERS.NL staat in principe open voor elk bedrijf, stichting of vereniging die een openluchttheater exploiteert. De jaarlijkse contributie bedraagt afhankelijk van de bezoekersaantallen 150 tot 350 euro per jaar.

Bij aanmelding wordt u automatisch aspirant lid. Als aspirant lid betaalt u 65 euro inschrijfkosten en mag u meteen gebruik maken van alle faciliteiten die OPENLUCHTTHEATERS.NL aan haar leden biedt. Op de eerstvolgende jaardag OPENLUCHTTHEATERS.NL (doorgaans de eerste zaterdag van November) wordt u voorgedragen als officieel lid.

Als u lid wilt worden van onze vereniging vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen.

De voordelen van het lidmaatschap van OPENLUCHTTHEATERS.NL

  • Landelijke publiciteit: Elk jaar wordt er vanuit de vereniging extra publiciteit middels persberichten en advertenties (evt. in combinatie met win/barteracites) gegenereerd om het openluchttheater in het algemeen, maar ook specifieke voorstellingen en/of theaters onder de aandacht te brengen. Een grotere bekendheid zal ook tot meer bezoekers leiden.
  • Promotie via de website van uw openluchttheater en programma.
  • Toegang tot informatie over het exploiteren en/of starten van een openluchttheater.
  • Uitwisseling van programma ervaringen van de openluchttheaters onderling.
  • Jaarlijks een nieuwe versie van het Handboek voor Openluchttheaters met een veelvoud aan informatie over o.a. aandachtspunten voor startende theaters, vrijwilligers, publiciteit, financiën, belastingen, sponsoring, veiligheid, techniek (licht en geluid).
  • Ontvangst van de nieuwsbrief van OPENLUCHTTHEATERS.NL, met actuele informatie voor en door openluchttheaters, 7-8 keer per jaar.
  • Het bijwonen van de Jaardag van OPENLUCHTTHEATERS.NL in een bij toerbeurt wisselend gasttheater. Het contact en onderlinge kennisuitwisseling van de openluchttheaters staat hierbij centraal met aanvullende activiteiten als workshops en markt van impresariaten en artiesten en aanvullende diensten. Het gasttheater geeft een rondleiding en presentatie.
  • Mogelijkheid om via de digitale markplaats voorstellingen en/of diensten aan te bieden of te vragen.
  • Voor vragen en adviezen kunt u altijd bij ons terecht via secretaris@openluchttheaters.nl. Binnen het bestuur is een ruime ervaring aanwezig met betrekking tot het exploiteren van openluchttheaters. Ook wordt hierbij het contact tussen openluchttheaters onderling gestimuleerd en voorgelegd.

 


– voorbeeld webadvertentie –