Privacy

OPENLUCHTTHEATERS.NL verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijkzijn voor het uitvoeren van haar taken zoals omschreven in de statuten.
OPENLUCHTTHEATERS.NL verkoopt haar database niet en zal deze ook in de toekomst niet verkopen aan andere partijen.
Gegevens worden initieel bij inschrijving als lid van OPENLUCHTTHEATERS.NL verkregen en opgeslagen. Op eigen initiatief van het lid (lid-theater of contactpersoon binnen een lid-theater) kan verzocht worden de gegevens te actualiseren.
Alle gegevens zijn beschikbaar voor alle medewerkers van OPENLUCHTTHEATERS.NL voor het uitvoeren van hun taken.

Algemene contactgegevens
Hieronder worden verstaan: bezoek- en postadres, mailadres en telefoonnummer voor informatie en kaartverkoop.
De algemene contactgegevens van uw openluchttheater/vereniging worden weergegeven op de website van OPENLUCHTTHEATERS.NL. Deze gegevens mogen door OPENLUCHTTHEATERS.NL worden doorgegeven aan derden als er sprake is van extra promotie voor uw openluchttheater/vereniging.

Specifieke contactgegevens van medewerkers
Hieronder worden verstaan: naam, mailadres en telefoonnummer van medewerkers van uw openluchttheater/vereniging met specifieke taken/functies.
Specifieke contactgegevens van medewerkers van uw openluchttheater/vereniging worden enkel gebruikt voor onderlinge correspondentie, het versturen van de Nieuwsbrief en bij deelname aan speciale publiciteitsacties van en door OPENLUCHTTHEATERS.NL.
Voor het betalen van de contributie is ook het rekeningnummer van het openluchttheater bekend bij de penningmeester van OPENLUCHTTHEATERS.NL. Financiële gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderlinge betalingen en bijbehorende correspondentie.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens
Leden kunnen ten alle tijden de gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen via de ledenadministratie. Dit verzoek dient ingediend te worden via een mail naar ledenadministratie@openluchttheaters.nl.

Nieuwsbrieven.
Een aantal keer per jaar verzenden wij een nieuwsbrief naar onze leden en relaties. Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief van OPENLUCHTTHEATERS.NL tenzij anders aangegeven. Relaties ontvangen de nieuwsbrief als zij zich hiervoor aanmelden. Uitschrijven voor de Nieuwsbrief is op elk moment mogelijk door een mail te sturen naar publicrelations@openluchttheaters.nl of door te kiezen voor ‘unsubscribe from this list’ onderaan de nieuwsbrief.