Terug naar nieuwsoverzicht

Afscheid Fred Wolters

Tijdens de Jaardag 2014 in Nijverdal werd bekend gemaakt dat Fred Wolters zijn functie als bestuurslid voor interne PR neerlegt. Niet omdat hij het niet meer leuk vindt, maar helaas om gezondheidsredenen.
Het begon allemaal tijdens de Jaardag 2008 in Leek, waar Eddi Lint constateerde dat Fred een aanwinst voor de Vereniging van Nederlandse Openluchttheaters zou kunnen zijn. Veel overredingskracht was niet nodig en vervolgens heeft Fred zes jaren intensief bijgedragen aan de ontwikkelingen van de vereniging en die van haar leden. Hij was de speurneus en samensteller van het Handboek voor Nederlandse Openluchttheaters, redactielid van de nieuwsbrief en bracht openluchttheaters nader tot elkaar. Hij is altijd op zoek geweest naar zaken die voor de openluchttheaters van betekenis zouden kunnen zijn en dat zal hij ook blijven doen, maar dan op de achtergrond.

Tijdens de bestuursvergadering op zaterdag 17 januari werd stilgestaan bij het afscheid van Fred en als dank voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend, overhandigde Henk Voets hem het enige en unieke exemplaar van het Handboek voor Nederlandse Openluchttheaters in boekvorm en werd hij benoemd tot Gouden Griffier van OPENLUCHTTHEATERS.NL.

Als bestuur en mede namens onze leden bedanken wij Fred voor zijn tomeloze inzet, verfrissende presentaties en het opzetten en samenstellen van het Handboek.