Terug naar nieuwsoverzicht

JAARDAG 2023 IN ALMERE BIJ VIS à VIS

Op zaterdag 4 November vindt in Almere bij Vis à Vis de jaardag plaats van OPENLUCHTTHEATERS.NL. De jaardag is bedoeld voor bestuurders, coördinatoren, programmeurs en PR-medewerkers van openluchttheaters die aangesloten zijn bij de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters.
Vast onderdeel is de ledenvergadering, waar het bestuur uitleg geeft over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2024.
Tijdens de markt met lunch kun je in gesprek gaan met impresariaten en andere aanbieders van diensten voor het komende seizoen.
Ook los van de markt is er veel gelegenheid om elkaar te spreken. Kies in de middag uit één van de drie themabijeenkomsten en stem mee voor de jaarlijkse Epidaurusprijs voor het meest vernieuwende initiatief.
We kijken er naar uit je om je op de Jaardag te zien!

Het programma van de jaardag bestaat uit de volgende onderdelen:

10.00 – 10.30  Informele ontvangst

10.30 – 10.45  Welkomstwoord door Vis à Vis en voorzitter Henk Voets van de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters

10.45 – 11.45   Ledenvergadering 2023

Het officiële gedeelte van de Jaardag: de jaarvergadering, waarin het bestuur van OPENLUCHTTHEATERS.NL aan haar leden verslag doet van haar activiteiten en haar plannen.  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

   • Ledenstand
   • Bestuursorganisatie
   • PR activiteiten
   • Kennisdeling
   • Bezoekersaantallen
   • Financiële resultaten, begroting 2024
   • Nieuwe Initiatieven

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om in Almere aanwezig te zijn, dan kunt u via ZOOM online de jaarvergadering bijwonen. Instructies worden je op een later tijdstip toegezonden.

11.45 – 12.30  Geschiedenis en achtergronden van Theatergezelschap Vis à Vis Almere

Presentatie door Mascha Selhorst van Vis à Vis. Aansluitend rondleiding door het theater.

12.30 – 14.00  Lunch en Markt

Tijdens de lunch is er alle gelegenheid om elkaar op te zoeken en kennis uit te wisselen. Bovendien is er weer een markt waar u in gesprek kunt gaan met impresariaten en andere aanbieders van diensten voor de openluchttheaters.

14.00 – 14.45  Centrale themasessie: Duurzaam theater maken? Geen ontkomen aan!

In deze plenaire themasessie zullen Marco Ouwerkerk en Tim Hermens van de Green Leisure Group een beeld schetsen van groene ontwikkelingen bij evenementen / festivals en een overzicht geven van de wetten en regelgeving, die we komende jaren mogen verwachten. Op basis hiervan start een discussie hoe openluchttheaters zich kunnen voorbereiden op duurzamer theater maken.

14.45 – 1515    Parallelle Themasessies.

In 2 parallelle sessies worden vragen en ervaringen van theaters gezamenlijk besproken. Eén sessie zal zich richten op promotie / public relations, terwijl de andere sessie zich richt op programmeren en produceren van voorstellingen.
Deelnemers kunnen via het inschrijfformulier vragen en onderwerpen tevoren kenbaar maken, zodat er bij de inrichting van de sessies rekening mee gehouden kan worden.

15.15 – 15.45   Uitreiking Epidaurusprijs 2023.

Aan het meest innovatie openluchttheater van afgelopen jaar wordt de Epidaurusprijs uitgereikt, De genomineerde theaters presenteren kort kun innovatie waarna de aanwezige leden het openluchttheater kunnen kiezen dat zich een jaar lang het meest innovatieve theater van Nederland mag noemen.

16.00 – 16.15  Afsluiting van de jaardag.

Heeft u (nog) geen uitnodiging ontvangen? Vraag dan even via secretaris@openluchttheater.nl om nadere informatie en / of een inschrijvingsformulier. Het gevraagde zal je dan zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.