Terug naar theater overzicht

Vrijheidsvuur De Peel

Data
19 september 2023 / 18:55 uur
Website
Genre
Overig
Theater
Openluchttheater Mariahout

Vrijheidsvuur de Peel

In 2019 vierden we 75 jaar vrijheid in de Peelregio. Er bleek voor het ontsteken en verspreiden van het Vrijheidsvuur zoveel animo te bestaan dat reprises voor de hand lagen. In de loop van de eerste jaren steeg ook het aantal deelnemende gemeenten steeds, aan beide zijden van de provinciegrens Brabant-Limburg. Het evenement is zo omvangrijk geworden dat de organiserende werkgroep er de zelfstandige stichting Vrijheidsvuur de Peel voor heeft opgericht.

Het doel van de stichting is de inwoners van de Peelregio van jong tot oud meer bewust te maken van de waarde van vrijheid in de ruimste zin van het woord. Ze willen alle dorpskernen hierbij betrekken, samen met hun organisaties en vrijwilligers die zich met bevrijding en vrijheid bezighouden.

Ze willen dit bereiken door:

jaarlijks op 18 september het bevrijdingsvuur op te halen in Eindhoven,
jaarlijks op 19 september het bevrijdingsvuur in de Peel te laten uitwaaieren vanuit één van de kernen van de Peelgemeenten,
één van de Peelgemeenten jaarlijks in een roulatie te benoemen tot gastgemeente voor Vrijheidsvuur de Peel, door samenwerking met verschillende disciplines. Te denken valt aan lokale commissies, verenigingen en werkgroepen, lopers en lopers-verenigingen, gilden en schutterijen, muziekgroepen en solisten, plaatselijke ontvangstcomités, etc.

Dit jaar is de viering in Openluchttheater Mariahout namens de gemeente Laarbeek.

Meer informatie over het programma volgt.

Vrijheidsvuur De Peel
Openluchttheater Mariahout

Mariastraat 27a
5738 AH Mariahout

E: info@oltm.nl
W: https://www.oltm.nl