Terug naar nieuwsoverzicht

PR-medewerkers gezocht

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe bestuurslid voor Public Relations. Door het overlijden van bestuurslid Lies Blom is deze positie vacant. Daarnaast zoeken we een of twee personen die met het bestuurslid een werkgroep vormen om samen de uitvoering van de landelijke PR-taken verzorgen. De belangrijkste PR taken zijn:

  • Het regelmatig plaatsen van programma-aankondigingen en advertenties op landelijke sites en/of bladen om het aanbod van voorstellingen, cq het fenomeen openluchttheater landelijk te promoten
  • Jaarlijks 4 a 5 landelijke persberichten uitsturen over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de openluchttheaters.
  • Het onderhouden van goede contacten met de landelijke pers.
  • Kopij vergaren en indien nodig zelf schrijven voor de interne nieuwsbrief die jaarlijks zo’n 5 keer per jaar uitkomt. Opmaken van deze digitale nieuwsbrief.
  • Het onderhouden van de informatie op de website www.openluchttheaters.nl
  • Het bijhouden van de facebook pagina voor de leden van openluchttheaters.nl

De werkzaamheden zijn op vrijwilligersbasis en kunnen veelal online verricht en besproken worden, waardoor het reizen en de benodigde tijd beperkt blijven.

Geïnteresseerden worden verzocht om contact op te nemen met Henk Voets (voorzitter OLT.NL), Email: voorzitter@openluchttheaters.nl, Tel.: 06 28950804