Terug naar nieuwsoverzicht

Openluchttheaters mogen weer open.

Op 11 mei kondigde Mark Rutte tijdens de persconferentie aan dat openluchttheaters vanaf 20 mei weer open kunnen. Uiteraard is het aantal toegestane bezoekers van 30 nog geen reden tot juichen en zullen de meeste theaters de deuren nog dicht houden. De winst voor de openluchttheaters zit er in dat we voor het eerst als aparte groep zijn benoemd en onderkend wordt dat openluchttheaters minder besmettingsrisico hebben dan reguliere theaters. Onze voorzitter heeft zich daar de afgelopen tijd voor ingezet.
A.s. vrijdag 28 mei worden op de persconferentie verdere versoepelingen aangekondigd die ingaan op 5 Juni. De vereniging heeft goede hoop dat er niet meer met absolute cijfers wordt gewerkt maar dat er naar de capaciteit en de mogelijkheden van de individuele theaters wordt gekeken. Dat zou betekenen dat er toch weer veel meer kan. Naar aanleiding van de persconferentie van 11 mei heeft de vereniging onderstaand persbericht verstuurd.

 

Openluchttheaters hinken op twee gedachten na persconferentie

De 45 Nederlandse openluchttheaters, verenigd in de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters, hinken op 2 gedachten na de persconferentie van 11 mei; enerzijds is er blijdschap dat er weer wat mogelijk is, anderzijds zijn die mogelijkheden vooralsnog zeer beperkt.

In de persconferentie is duidelijk geworden dat openluchttheaters vanaf 19 mei weer 30 bezoekers mogen ontvangen. In de praktijk betekent dit echter dat maar weinig openluchttheaters de poorten meteen zullen openen. Met slechts 30 bezoekers zijn de meeste voorstellingen niet  kostendekkend. De Vereniging Nederlandse Openluchttheaters is echter wel hoopvol voor de komende maanden. Als de besmettingscijfers blijven dalen is de verwachting dat in juni al  meer stoeltjes bezet mogen worden. De vereniging hoopt dat bij de volgende verruimingsstap van de coronamaatregelen  niet meer met absolute cijfers gerekend wordt maar rekening gehouden wordt met de individuele capaciteit van de theaters en de mogelijkheden om aan de coronamaatregelen te voldoen.

De winst voor de openluchttheaters zit hem er in dat tijdens de persconferentie voor het eerst de openluchttheaters als aparte groep werden benoemd. Omdat alles zich in de buitenlucht afspeelt en er vaak veel ruimte is, zijn er veel meer mogelijkheden om op een veilige manier bezoekers te ontvangen. De vereniging heeft er steeds voor gepleit dat openluchttheaters daarom als aparte groep behandeld worden. Dat lijkt nu het geval te zijn.

De openluchttheaters hebben in de meeste gevallen een programma klaar voor komende zomer. Als de huidige trend zich doorzet verwacht de vereniging dan ook veel voorstellingen te kunnen realiseren. Na een financieel zwaar 2020 hopen de openluchttheaters in 2021 weer wat op te krabbelen. Hoe groot de schade zal worden hangt af van de stappen die het openingsplan toelaat.