Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe wet WBTR voor stichtingen en verenigingen

Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is van toepassing op alle verenigingen en stichtingen en dus ook voor een groot deel (zo niet alle) openluchttheaters. Het betreft het vastleggen van een flink aantal aspecten die vallen onder ‘goed bestuur’. Dat betekent dat er een document moet komen, te weten een bestuurs-notitie of toevoeging in het huishoudelijke reglement. Statuten dienen te worden aangepast maar daar is een coulance-termijn van vijf jaar voor afgegeven.

Er zijn al diverse partijen actief in de ondersteuning, al dan niet betaald. Via wbtr.nl is er informatie te vinden en kun je (tegen betaling) een stappenplan krijgen. Openluchttheaters.nl heeft zich als koepelorganisatie aangemeld. Dat betekent dat leden van onze vereniging 50% korting krijgen als er voor een ondersteunings-abonnement gekozen wordt.

Heeft jouw theater al een document klaar en kan dat gedeeld worden dan is dat fijn en vragen we je dat te mailen naar Rosalie van Loon (secretaris@openluchttheaters.nl)