Terug naar nieuwsoverzicht

Het Prins Bernard Cultuurfonds doet mee aan Cultuurloket DigitALL

Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor grote én kleine culturele instellingen die door middel van digitale technologie hun contact met het publiek willen uitbreiden en versterken.
Door een unieke publiek-private samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, Gemeente Amsterdam, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds is dit nieuwe loket tot stand gekomen.

Programma
Cultuurloket DigitALL helpt in een driejarig programma cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, in te zetten; niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren.
Voor alle duidelijkheid: het inzetten van digitale technologieën worden in dit verband echter niet gezien als een vervanging voor fysieke media (zoals posters, flyers, krantenartikelen en dergelijke), maar kan eerder worden beschouwd als een welkome aanvulling daarop.

Cathelijne Broers – woordvoerder namens Cultuurloket DigitALL en directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds voegt hier nog aan toe:

“Iedereen met ervaringen op het gebied van digitale technologie heeft daar al veel van geleerd. Of het om de techniek zelf gaat, over rechtenkwesties, het verdienmodel achter hybride vormen van ondernemerschap, over de marketing die erbij hoort of over wat het betekent voor je organisatie: op alle vlakken valt nog veel meer te leren. Dat geldt niet alleen voor de cultuursector, maar ook voor de financiers achter dit nieuwe cultuurloket. Daarom gaan we samenwerken met drie kennispartners die hun kennis en kunde toevoegen op dit terrein: kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie DEN, innovatie-aanjager Art-Up en kennisplatform voor ondernemerschap Cultuur+Ondernemen.
We besteden binnen ons programma veel aandacht aan het opdoen en delen van kennis en ervaringen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Cultuurloket DigitALL geeft dan ook prioriteit aan samenwerkingsprojecten, waarbij we juist ook kleinere instellingen die een goed plan hebben, willen ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.”

Aanvragen vanaf eind 2022
Theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten kunnen vanaf eind 2022 via een open oproep een donatie aanvragen tot maximaal € 250.000 via www.CultuurloketDigitALL.nl.
Tot die tijd zal Cultuurloket DigitALL op uitnodiging een aantal geschikte projecten selecteren om daarmee alvast kennis en ervaring op te doen.

Zodra precies bekend is wanneer u een aanvraag kunt indienen, zullen wij [Openluchttheaters.NL] u daarvan in onze Nieuwsbrief op de hoogte stellen
Eind 2022 kunt u natuurlijk ook zelf voornoemde website en de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl) raadplegen.

Bron: Nieuwsbrief Prins Bernhard CultuurFonds, April 2022