Terug naar nieuwsoverzicht

Geslaagd WBTR-webinar.

Op maandagavond 25 April organiseerde OLT.NL voor haar leden een webinar over de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Gastspreker en expert Frank Koreman van het IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) gaf de aanwezige theaters een duidelijke presentatie over alle aspecten en consequenties van de wet WBTR.. Er werd door de ca. 10 aanwezige theaters volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden om vragen te stellen. Ook werden praktische suggesties gegeven. Frank gaf verenigingen bijvoorbeeld de tip om nog heel even te wachten met het aanpassen van statuten tot een nieuwe wet aangenomen is, die het toestaat om ook na afloop van de coronanoodwet digitale ledenvergaderingen als rechtsgeldige vergaderingen aan te merken.
De presentatie van Frank is voor leden opvraagbaar bij secretaris@openluchttheaters.nl.

De wet WBTR is vorig jaar in juli ingegaan en is verplicht voor alle verenigingen en stichtingen. Veel theaters hebben vorig jaar hun stappenplan opgezet voor de WBTR. Sommige zijn ook al bezig om naar aanleiding hiervan hun statuten aan te passen.

Ondersteuning WBTR
Ben je nog niet begonnen? Openluchttheaters.NL biedt je ondersteuning via WBTR.NL. Er is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een online stappenplan. Leden van Openluchttheaters.NL kunnen er gebruik van maken tegen een sterk gereduceerd tarief. Hiervoor krijg je de wet uitgelegd in 10 stappen, inclusief: video’s, invulformulieren, conceptteksten, standaard-statuten en gratis gebruik van een juridische helpdesk. Ga naar www.wbtr.nl en gebruik onze kortingscode (op te vragen bij secretaris@openluchttheaters.nl).

NIEUW! Bestuurschecklist
Al wel begonnen? Mooi. Maar let op, de verplichtingen vanuit de WBTR zijn niet eenmalig. Je moet er een paar keer per jaar mee aan de slag. Om dat te vergemakkelijken, omvat het stappenplan vanaf nu een bestuurschecklist. Die omvat de taken en verplichtingen die gedurende een jaar voorbij kunnen komen, inclusief de deadlines en wie in het bestuur hiervoor is aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan het bijwerken van het UBO-register of het inwerken van nieuwe bestuursleden. Daarnaast vind je er talrijke praktische adviezen en tips die het besturen kunnen vergemakkelijken, zoals tips voor het werven van vrijwilligers. En tenslotte, je kunt ook zelf taken aanmaken, toewijzen en inplannen.

Samenwerking
Het online stappenplan en de bestuurschecklist zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen een groot aantal samenwerkende verenigingen en koepelorganisaties. Ze leiden bestuursleden op een gemakkelijke manier langs alle verplichtingen, zodat ze vooral tijd en energie kunnen richten op het doel van de vereniging of stichting.