Terug naar nieuwsoverzicht

Extra subsidie voor evenementenbranche

Voor de evenementenbranche is een extra subsidie in het leven geroepen, de VLE.

Ondernemers in de evenementenbranche komen mogelijk voor het 4e kwartaal van 2020 en/of het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Deze bedraagt 33,3% van de subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) juni – september 2020. De VLE Q4 voor het vierde kwartaal 2020 is sinds 18 maart 2021 gesloten voor nieuwe aanvragen.

De VLE-subsidie is specifiek bedoeld voor ondernemers in de evenementenbranche. Het is ten eerste van belang dat u subsidie voor TVL juni – september 2020 ontving én geen recht hebt op TVL Q4 omdat u de drempelwaarde van € 3.000 vaste lasten voor TVL Q4 niet haalt (berekend over de omzet van Q4 2019). U checkt met de Adviestool of uw aandeel vaste lasten in het 4e kwartaal lager was dan € 3.000. Lees meer over percentages vaste lasten.

De subsidie voor VLE Q4 2020 bedraagt 33,3% van de TVL die u voor juni tot en met september 2020 ontving.

Andere belangrijke voorwaarden VLE Q4 2020

  • U heeft in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en toegekend gekregen.
  • U heeft in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld en hier minimaal 50% van uw omzet aan verdiend.
  • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling van mensen aanwezig die zich binnen een tijdvak op een locatie of terrein heeft bewogen. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen. Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking.
  • Gebeurtenissen als onderdeel van een normale bedrijfsvoering hebben geen bijzonder, eenmalig karakter en tellen dus niet mee. Denk hierbij aan een tentoonstelling in een museum, een drinkgelegenheid met dansmogelijkheid of een sportclub bij sportwedstrijden.
  • U stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Uw onderneming is niet failliet en er is geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Meer informatie over alle voorwaarden waar u aan moet voldoen, vindt u op de informatiepagina over VLE Q4 2020

P.S. OPENLUCHTTHEATERS.NL heeft bij EZ de vraag gesteld of grootschalige muziekconcerten en dance-events in openluchttheaters gerekend worden tot evenementen of tot gebeurtenissen, die tot de normale bedrijfsvoering behoren. Volgens EZ zijn dit soort concerten en dance-events geen doorlopende activiteiten en  beantwoorden daarom aan het criterium voor evenementen , die voor  VLE subsidie in aanmerking komen.