Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Handboek

HANDBOEK VOOR DE NEDERLANDSE OPENLUCHTTHEATERS

Het exploiteren van een openluchttheater is een activiteit die een breed spectrum van vaardigheden en kennis vereist bij de besturen, exploitanten en medewerkers van de theaters. Met de uitgave van het handboek proberen wij e kennis die in Nederland voorhanden is, toegankelijk te maken voor alle openluchttheaters, aangesloten bij OPENLUCHTTHEATERS.NL. De kennis in dit handboek is tot stand gekomen doordat enthousiastelingen bij theaters en instellingen hun ervaringen opschrijven en het geleerde ter beschikking stellen voor het algemeen nut en welzijn van alle openluchttheaters. Van kennis kun je nooit genoeg hebben. Kennis is iets wat ook een continue aanpassing vereist aan de mogelijkheden en randvoorwaarden op elk tijdstip. Daarom is het ook belangrijk dat we de kennis, waarvan hier al een mooi maar bescheiden excerpt is weergegeven, steeds blijven aanvullen en aanpassen aan de tijd.

Wij hopen als bestuur van OPENLUCHTTHEATERS.NL dat dit boek een zeer behulpzame bron van informatie is voor alle betrokkenen bij het mooie fenomeen openluchttheater. Echter we hopen en verwachten stiekem ook dat dit de lezers ertoe aanzet om nieuwe ervaringen en kennis in te brengen in dit handboek. Dit alles om het in de toekomst nog completer te maken en actueel te houden. De huidige communicatietechnieken stellen ons in staat om informatie snel met u te delen, maar stelt u ook in staat om uw informatie snel met ons te delen. Wij zien het als een essentiële taak van de vereniging om niet alleen de kennis ter beschikking te stellen maar ook te faciliteren dat u op een snelle en eenvoudige wijze kennis ter beschikking kunt stellen aan de enthousiaste collega’s in de Nederlandse openluchttheaters.

Het succes van het theater rust uiteindelijk op de pijlers creativiteit, enthousiasme, menskracht, kennis en vaardigheden. Al deze pijlers hebben met elkaar gemeen dat ze het best gedijen bij samenwerking en communicatie zowel binnen als tussen de theaters en instellingen.

Momenteel zitten wij in een overgang van het oude handboek, dat als pdf document opgemaakt was, naar het nieuwe handboek in de vorm van web pagina’s, waardoor de informatie gemakkelijker toegankelijk wordt. Het zal zeker nog enige maanden duren voordat dit omgezet en afgerond is. Het blauwe blok rechts op deze pagina is onderdeel van het nieuwe Handboek. Via dit menu kun je naar de gewenste hoofdstukken en onderliggende pagina’s komen volgens de nieuwe opzet. Helaas zijn nog niet alle hoofdstukken gereed. Vind je de informatie nog niet via deze nieuwe structuur dan kun je ook nog terugvallen op onderstaande oude versie van het handboek.

Download het Handboek Openluchttheaters – 2017