Terug naar nieuwsoverzicht

Het Natuurpodium neemt afscheid

Beste lezers,

De lente laat zich weer van haar beste kant zien. De bomen zijn weer groen, bloemen staan fier overeind en de zon doet de rest. Traditiegetrouw is dit de periode waarin openluchttheaters zich klaarmaken voor het nieuwe seizoen en bij de eerste theaters zijn de activiteiten alweer in volle gang. Ook wij hadden u in deze nieuwsbrief op de hoogte willen brengen van de vorderingen van ons theater en van alle mooie activiteiten die op de planning staan. Helaas liep het anders en zien wij ons genoodzaakt via deze nieuwsbrief afscheid van u te nemen.

Hieronder leggen wij uit waarom ons, met pijn in ons hart, genoodzaakt zagen dit mooie project te beëindigen. Mocht u nog vragen hebben of contact met ons willen, dan kan dat voorlopig nog via info@hetnatuurpodium.nl

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in en betrokkenheid bij Het NatuurPodium!

Groeten,
Het bestuur van Het NatuurPodium

Een droom lijdt schipbreuk

Het NatuurPodium trekt de stekker eruit

Het bestuur van de Stichting Het NatuurPodium Gilze Rijen heeft de stekker uit het project getrokken. Na ruim 3 jaar op een professionele manier te hebben gewerkt aan het toevoegen van een parel aan het culturele leven in Gilze en Rijen en de regio, is het doek gevallen.

Openheid van zaken
Het bestuur van de stichting heeft tot op de dag van vandaag altijd openheid gegeven over de stappen die zijn genomen. Daarom is er ook de behoefte om terug te kijken op het project, maar ook inzichtelijk te maken waarom een mooi particulier initiatief strandt.

Het verhaal
In mei 2015 neemt John Merkus het initiatief om een openluchttheater te realiseren in de gemeente Gilze en Rijen. Het moet een podium worden waar cultuur, kunst, natuur en recreatie elkaar gaan vinden en samenwerken. Dit om een breed publiek te laten zien dat dit een verrijking is voor de gemeente. Vooral een mooie locatie waar dit gerealiseerd kan worden is het uitgangspunt. Een kleine projectgroep bestaande uit John Merkus, Henk Vos en Carel Brands vormen de motor van het project.

Netwerken opbouwen en gedragenheid
Het drietal gaat voortvarend aan de slag. De contacten en gesprekken worden gevoerd met o.a. de gemeente, BKKC, provincie, ondernemers, verenigingen, et cetera. Met andere woorden: het netwerk wordt opgebouwd. Een architecte wordt aangetrokken en maakt een uitzonderlijk ontwerp van de tribune. Het is een kunstwerk en zal worden gerealiseerd in duurzaam materiaal, want ook daarin staan natuur en milieu voor Het NatuurPodium centraal. Er wordt een informatieavond georganiseerd bij de gemeente om input te krijgen voor de toekomstige programmering en welke doelgroepen bereikt kunnen worden. Dit nemen we mee in de verdere uitwerking van het project.

Inmiddels heeft de projectgroep tien locaties in beeld gebracht die vervolgens getoetst worden aan de criteria die nodig zijn om het podium optimaal te laten functioneren. Uiteindelijk, in samenspraak met de gemeente, blijft er één locatie over: het perceel grond in de bosrand achter de atletiekvereniging Spiridon. De gemeente staat achter de keuze van deze locatie en zegt toe medewerking te verlenen om daar het NatuurPodium te realiseren.

Het NatuurPodium heeft vanaf het begin aangegeven geen aanspraak te willen maken op gemeenschapsgelden maar kiest er voor de eigen broek op te houden. Wij verwachten van de gemeente enkel medewerking om alles qua vergunningen te regelen. De gemeente heeft immers baat bij Het NatuurPodium, omdat zo een gebied met verschillende disciplines verder kan worden ontwikkeld. Met de realisatie van Het NatuurPodium op deze locatie wordt de sluitsteen gelegd van de ‘leisureboulevard’: recreëren in het buitengebied, van manege via Spiridon, het NatuurPodium en de follies, naar de boswachterij Dorst.

De gemeente Gilze en Rijen
De gemeente Gilze en Rijen is de cruciale factor in het geheel aangezien zij uiteindelijk de vergunning zal verlenen om de realisatie van Het NatuurPodium mogelijk te maken op de genoemde locatie. In een kort overzicht willen wij stilstaan bij het proces wat toen op gang kwam. Dit is namelijk de grondslag van het feit dat wij de stekker uit het project trekken.

Het proces
Inmiddels zijn we een stichting. Dat is nodig om een betrouwbare partner te zijn in de verdere ontwikkeling van de plannen.
In vogelvlucht wat we ervaren hebben:

· Zoals aangegeven zijn we in juli 2015 gestart met Het NatuurPodium Gilze Rijen. Het initiatief is gebaseerd op de geformuleerde ambities van de gemeenteraad. De plannen werden ten gemeentehuize doorgesproken en vielen in goede aarde.

· Een prima aanbevelingsbrief van 2 wethouders heeft de deuren geopend bij een aantal stakeholders die bereid waren geld en energie te steken in de aanpak en realisatie.

· De locatie werd in overleg gekozen en ontwerpen werden gemaakt.

· Advies- en ingenieursbureau Movares uit Utrecht heeft op basis van ecologie, flora en fauna op deze locatie een landschappelijk inrichtingsplan gemaakt.

· Een presentatie voor de verschillende raadsfracties werd overwegend met grote instemming gewaardeerd.

· Een presentatie voor het college werd zeer goed ontvangen. Bij vragen met betrekking tot de economische haalbaarheid, toonden wij onze financiële barometer en exploitatiebegroting. We vroegen daarnaast nadrukkelijk niet om gemeenschapsgeld.

Na problemen rondom de vergunning voor de tweede editie van pop-up theater Ratatouillie in juni 2018, kwam in december 2018 de mededeling dat de gemeente op de gekozen locatie niet kon/wilde meewerken aan de plannen vanwege provinciaal beleid. We hebben overwogen om onze plannen voort te zetten op een alternatieve locatie. Daarnaast hebben we in ons besluit voor de toekomst van Het NatuurPodium meegenomen dat onze stakeholders veel geld en energie in dit project hebben gestoken. Zij zullen geen tweede keer in de buidel tasten. We hebben zeer nadrukkelijk een doorstart overwogen. Helaas is ons vertrouwen, na vier jaar hard werken aan professionele plannen voor Het NatuurPodium op het perceel achter Spiridon, dermate geschaad dat wij het niet aandurven op een andere locatie een doorstart te maken.

Bedankt 

Via deze weg willen wij nogmaals alle stakeholders, betrokkenen, organisaties die mee hebben gewerkt aan onze activiteiten, bezoekers en geïnteresseerden hartelijk danken voor hun medewerking, betrokkenheid en interesse! Dankzij jullie hebben wij een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren, waarin wij onze missie konden laten zien, namelijk het samenbrengen van kunst, cultuur en natuur.

Wij kijken met pijn in ons hart terug op een mooi burgerinitiatief dat schipbreuk lijdt.